OM MIG
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Aug - 2018

Sep - 2010

Feb - 2019

Företagets historia


Tanken på att starta upp ett eget gym dök upp första gången under hösten 2008. Det var på en buss på väg till ett event om arbete i Norge som idén dök upp, och jag nappade direkt på det.


Jag och min polare hade precis blivit varslade om uppsägning från våra dåvarande arbeten, och kände väl att vi inte riktigt nöjde oss med att bara vara anställda igen. Tiden gick och idéerna flödade men så småningom valde min tilltänkta kompanjon att hoppa av projektet, av lite olika anledningar. Jag fortsatte jobba på med planeringen, och tankarna har nu slipats till ett färdigt koncept som jag hoppas att du ska uppskatta.EN ATLETS HJÄRTA & EN INGENJÖRS SINNEFör att du ska känna att du förvandlas till den du är ämnad att vara, den sanna versionen av dig själv, utan fasader, och utan att behöva leva upp till vad andra förväntar av dig, bygger jag allt kring Prime efter orsak och verkan för dig.


Jag drivs av någon form av pliktkänsla av att dela med mig av den fallenhet för "The art of fitness" jag besitter. Genom att få andra att uppleva skillnaden av förändringen av både kropp och personlighet som en högre grad av fitness ger mig, skapar jag upplevd mening för min egen del. 

För de som får chansen att lära sig att skapa denna känsla som en högre grad av fitness ger, genereras högre sannolikhet att uppnå de individuella mål personerna har i livet, på olika plan.


Allt efter som din kropp når och bibehåller sin fulla potential, då personlighet och kropp är två delar av ett och samma, DIG, kan du öka sannolikheten att ta dig över hinder du alltid fastnat vid innan, när du lever ut och vågar vara dig själv i alla stunder av livet, och blir en mer äkta version av just DIG. Våga göra folk avundsjuka.


Hemligheten till att ge dig detta är min förmåga att se när och hur form och utförande ska förändras, min blick för vad som är orsak bakom verkan, samt vad som enbart är konsekvens. Förmågan att tillämpa teknologiämnen med naturvetenskapliga ämnen för att hitta lösningar på problem inom fysiologi, anatomi och nutrition, så att vi sållar undan allt trams branschen har att erbjuda, och genererar riktiga resultat för dig. När du kan arbeta direkt med de parametrar som ligger till grund för den förändring du söker, spelar inte kön, ålder eller erfarenhet någon roll, då metoden jag tagit fram automatiskt tar hänsyn till även dessa egenskaper.


"The art of fitness" handlar enligt mig inte om kombinationer av övningar, set och repetitioner, utan om att skapa en individ som bemästrar sin miljö, vare sig det är i gymmet, i yrkeslivet eller inom privatlivet, även om gymmet är verkstaden där en stor del av orsakerna bakom förändringen skapas. Oavsett om behovet av exempelvis mer pondus behövs i din yrkesroll, eller en lägre grad av tättkränkthet eftersträvas genom högre självkänsla inom privata relationer, eller om du bara vill känna känslan av att bli sedd och respekterad, ger kunskaper och färdigheter inom fitness dig verktygen att modifiera din kropp och personlighet för att skapa denna förändring.


Riktiga resultat syns, riktiga resultat märks.David Nilsson - VD

Min bakgrund


Har arbetat både inom industrin och inom ett företag som tillverkar olika styrsystem sedan tidigare. Och hösten 2002 startade jag min elektronikingenjörs-

utbildning som jag avslutade våren 2005, därefter har jag hjälpt till som gyminstruktör på ett intilliggande gym i närmare 5 år. Men har nu satsat helhjärtat på att driva mitt eget gym, så som jag tycker att ett gym ska drivas professionellt.


Vårterminen 2012 inledde jag studier inom anatomi, fysiolog samt, nutrition via Högskolan i Gävle, och under höstterminen 2012 inledde jag studier inom antidoping via Högskolan i Gävle och bioinformatik, genetik och systembiologi vid Högskolan i Skövde parallellt med mitt heltidsjobb vid Prime Fitness Studio AB.


Möjligheterna att kunna praktisera och tillämpa dessa kunskaper i mitt yrke har bidragit till att mina kunskaper och färdigheter kunnat fördjupats betydligt mer än enbart dessa studier ensamt.


Under 2014 startade jag ett samarbete med www.kostdata.se för att utveckla ett nytt program, PT-Kroppskoll, för personliga tränare. Där var min roll att bistå med information om hur programmet ska fungera, och vilka funktioner som är av vikt för PT-marknaden och dess klienter, inkluderat test samt utvärdering av dessa funktioner för att säkerställa verktygets slagkraft.


Under 2015 inleddes ett projekt som är tänkt att lösa många problem man ställs inför som ägare av ett gym med inriktning mot PT-tjänster och premiumkänsla.

Det har resulterat i ett koncept som jag valt att kalla P.R.I.S.


Prime Reactive Information System


Där väver jag ihop detaljerad och objektiv information från varje klients träningspass med klienternas egna smarttelefoner.

Träningsprogrammen och kostuppläggen blir därmed reaktiva med avseende på klienternas egna träning.


Det enda som klienten då behöver, är ett Prime-registrerat iQniter-bälte.


Informationen till klienten anpassas och sammanställs dessutom personligt till respektive klient, och levereras sedan till din personliga monter hos oss.


- Precis som om de hade en bokad personlig träning.

Kvalitén från personlig träning, gemenskapen från gruppträning, och frihetskänslan från egenträning!