KUNDSERVICE-MEDLEMSKAP
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Jag vill komma igång och gymma så snart som möjligt, hur gör jag?


- Om du önskar betala via autogiro, kolla igenom våra alternativ för medlemskap med autogiro som betalningsform här. När du hittat ett medlemskap som passar dig, klicka på knappen "Beställ" nedanför det medlemskap du önskar, alternativt klicka på bilden för detta, fyll i formuläret och signera med bank-ID. Kom ihåg att läsa igenom våra villkor, dessa hittar du intill medlemskapet. Om du önskar betala direkt via Paypal eller kort i förskott, hittar du våra tidsbegränsade medlemskap här. Stjärnmärkta fält måste fyllas i.

Jag har en dotter som är intresserad av att börja hos er, hur gör jag för att hon ska kunna börja träna hos er? Jag vill betala för henne i så fall.


- Om hon hunnit fylla 15år är hon välkommen att bli medlem hos oss, då vi har en 15års-gräns för våra medlemskap. Du som betalare fyller i och signerar beställningsformuläret för det medlemskap ni önskar här, din dotters uppgifter anger du i fältet för medlem, medans dina uppgifter ska anges i fälten för betalare. Stjärnmärkta fält måste fyllas i.

En kompis till mig vill följa med och träna idag, hur löser vi det smidigast?


- Om din kompis enbart avser träna vid något enstaka tillfälle kan ett Prime Dagkort vara lämpligt. Ni kan beställa detta här, alternativt kan ni scanna av QR-koden för Prime Dagkort vid reseptionen med Swish-appen. bekräftelse och övrig information kommer skickas via SMS till det nummer som swishat. 

Finns det möjlighet att prova gratis innan jag bestämmer mig för att bli medlem hos er?


- Om du är bosatt inom angivna postnummer samt att du inte varit hos oss innan, har du möjlighet till introduktionsprogrammet Free Week Pass. Med Free Week Pass har du tillgång till studion under 7 sammanhängande dagar utan kostnad. Perfekt för den som är lite osäker på om Prime är din grej!

Summan som dragits via autogiro är högre än vad som angetts, vad är anledningen till det?


- Den första debiteringen är förhöjd, och beror av vilken dag du påbörjade ditt medlemskap, och vilket debiteringsdatum du valt. Den ena summan avser de första dagarna från startdatum till och med dagen innan första ordinarie valt debiteringsdatum. Den andra summan avser den första löpande debiteringen, och avser medlemskap en månad framåt, till och med dagen innan nästkommande löpande debitering. Detaljer angående ditt avtal och våra villkor hittar du på ditt personliga Prime-konto hos oss, som vi mailat till dig via en Dropbox Transfer vid uppstart av medlemskapet.

Om jag väljer ett medlemskap via autogiro, betalar jag då direkt vid uppstart?


- Nej, den första debiteringen sker vid närmast valt debiteringsdatum. Den kommer däremot att vara förhöjd, och bero av valt startdatum för ditt medlemskap och valt debiteringsdatum. Den kommer dessutom att vara uppdelad i två st debiteringar så att du enkelt kan se vilken summa som är den första förhöjda summan och den första löpande summan.

Jag har sagt upp mitt medlemskap, trots det har det dragits pengar efteråt. Vad har blivit fel?


- Det är 1 månads uppsägningstid på de löpande medlemskapen via autogiro, förutsatt att det inte längre är någon bindningstid kvar på medlemskapet. Den närmaste debiteringen inom 1 månad är då den sista debiteringen för ditt medlemskap. Brytpunkten är kl 00:00 datumet för avtalat debiteringsdatum. Du kommer då in och kan träna till och med dagen innan avtalat debiteringsdatum efter det, då du betalar i förskott, bortsett från den allra första debiteringen på ditt medlemskap. Detaljer angående ditt avtal och våra villkor, så som medlemskapets startdatum, bindningstid samt totalsumma etc., hittar du på ditt personliga Prime-konto hos oss, som vi mailat till dig via en Dropbox Transfer vid uppstart av medlemskapet. Kontrollera även att inte ditt spam-filter sorterat mailet till ditt mail-kontos skräppost.

Jag ska börja plugga på en annan ort och vill pausa mitt medlemskap, hur gör jag och kostar det något?


- Att frysa medlemskapet hos oss kostar inget. För att frysa medlemskapet ska du däremot fylla i formuläret här, och klicka på "Skicka". Komplettera med att skicka bild på studieintyg som du får ut efter inskrivning. Detta sker efter att du varit närvarande vid upprop på skolan. Den närmaste debiteringen inom en månad är då den sista, och frysning av medlemskapet sker då enligt start och slutdatum på studieintyget. Debiteringarna stoppas då med avräkning för antalet dagar som frysningen anges enligt intyget. Detaljer angående ditt avtal och våra villkor hittar du på ditt personliga Prime-konto hos oss, som vi mailat till dig via en Dropbox Transfer vid uppstart av medlemskapet.

Om jag väljer ett medlemskap via autogiro, kommer ni då att komma att höja priset efter ett tag?


- Nej, du är skyddad via avtalet med oss under avtalets bindningstid. Vi brukar inte höja priset för befintliga medlemmar, då vi ser det som goodwill för att tacka för att du varit en lojal medlem. De nya, högre, priserna tas vanligtvis enbart ut vid nyköp av medlemskap efter sedvanlig prishöjning, vanligen vid årsskifte. Undantag meddelas minst 45 dagar innan prisjustering, och du har då rätt att avsluta medlemskapet i förtid om avtalets bindningstid inte hunnit löpa ut.

Hur länge räcker mitt medlemskap?


- Du hittar starttid och eventuell bindningstid för ditt medlemskap hos oss på ditt personliga Prime-konto hos oss som du fått skickad till din mail via en Dropbox Transfer vid uppstart av ditt medlemskap. Du som löst medlemskap innan GDPR börjat gälla har fått kopia på ditt avtal via mail. Om du har ett medlemskap via autogiro, förlängs detta en månad i taget efter bindningstiden till dess att du säger upp detta, därefter gäller 1 månads uppsägningstid där den sista debiteringen är den närmast inom 1 månad. Du kommer då in till och med dagen innan planerat debiteringsdatum efter det. Vi ser helst att du stannar kvar hos oss, och belönar dig med att hålla kvar samma pris för dig trots sedvanliga prishöjningar, men vi är medvetna om att livssituationen kan förändras.

Jag har fått en faktura från er för månadsbetalning av mitt medlemskap trots att jag valt autogiro, varför har jag fått det?


- Om du väljer att betala av kostnaden för ditt medlemskap via autogiro månadsvis så ska det mycket riktigt ske automatiskt via autogiro, men om det av någon anledning inte finns täckning på kontot under den bankdag som är avtalad samt under de följande 3 bankdagarna, faktureras denna summa med 15 dagars kredittid för privatpersoner. 30 dagars kredittid för företag. Mer om vad fakturan avser finns på originalfakturan, vilken du även kan se på ditt Fortnox Finans-konto. Logga in där med instruktionerna på påminnelsen eller uppgifterna i ditt mail från Fortnox Finans.

Summan på min faktura är 60kr högre än vad jag avtalat, varför är den det?


- Om debiteringen inte går igenom via autogiro under någon av de totalt 4 dragningsförsöken (under bankdagar), faktureras summan istället till den som ingått avtalet. Då tillkommer däremot 60kr i faktureringsavgift, vilket ska täcka upp merkostnaden för administrationen för faktureringen. Du har då 15 dagars kredittid som privatperson.

Jag har sagt upp mitt medlemskap, trots det har jag fått en faktura. Varför har jag det?


- Det är 1 månads uppsägningstid på de löpande medlemskapen via autogiro, förutsatt att det inte längre är någon bindningstid kvar på medlemskapet. Den närmaste debiteringen är då den sista debiteringen för ditt medlemskap. Brytpunkten är kl 00:00 datumet för avtalat debiteringsdatum. Du kommer då in och kan träna till och med dagen innan avtalat debiteringsdatum efter det, då du betalar i förskott, bortsett från den allra första debiteringen på ditt medlemskap. Detaljer angående ditt avtal och våra villkor hittar du på ditt personliga Prime-konto hos oss, som vi mailat till dig via en Dropbox Transfer vid uppstart av medlemskapet. Denna summa faktureras den som ingått avtalet om den sista avslutande autogirodebiteringen inte går igenom på grund av saknad teckning på kontot vid de 4 dragningstillfällen som sker under 4 sammanhängande bankdagar.

Jag har fått en faktura på 450kr för en "Administrativ avgift", vad är detta?


- Den administrativa summan på 450kr är en avgift som tas ut om medgivandet för autogiro eller betalningsuppdrag via autogiro tas bort av betalare ensidigt. Denna summa avses fungera förebyggande mot att man som betalare bryter avtalet ensidigt. Om inte medgivande samt betaluppdrag omgående kan återupprättas, faktureras dessutom kvarvarande summa upp till den avtalade.

Jag vill sluta träna, hur avslutar jag mitt medlemskap?


- Vi ser givetvis helst att alla fortsätter att vara en av oss Prime, och hjälper gärna till med ordentliga resultat med olika PT-program så som exempelvis P.R.I.S. eller något av våra tidsbegränsade program, men om du hellre vill sluta träna ska du fylla i formuläret här. Förtida avslut ska styrkas enligt kriterier i våra villkor.

Jag får inget kvitto när jag försöker avsluta mitt medlemskap, hur får jag det?


- Bekräftelse kommer upp på skärmen enligt instruktionerna direkt i formuläret. Har du läst, fyllt i formuläret samt klickat på "Skicka" ska det vara klart. Verifikationstexten visas då direkt under formulärfältet, och du kan då behöva skrolla ner några rader för att se detta. Formuläret töms då i samma stund.

Jag har bytt kontonummer, är det något som jag behöver meddela?


- Ja, du lägger till de nya korrekta uppgifterna i formuläret för kontobyte på sidan för medlemskapen. Scrolla ner och klicka på knappen "Byte av debiteringskonto".

Jag vill byta debiteringsdatum för mina autogirodebiteringar, går det?


- Ja, du lägger till det alternativa datumet i formuläret för datumbyte på sidan för medlemskapen. Scrolla ner och klicka på knappen "Byte av debiteringsdatum".

Vilka tider i gymmet är det som gäller med ett Student 3.0, är det bara 7-16 som gäller eller mellan vilka tider får man vistas i gymmet?


- Den tid som din tagg kommer att vara aktiv är med Prime Student 3.0 mellan kl 7-16, däremot finns inget formellt förbud mot att vistas i gymmet längre än så, men huvudsaken att du besöker oss senast kl 16. Dessa tider är då under vardagar och helgdagar under veckorna, däremot inte under Lördag och Söndag.

Jag har avslutat mitt medlemskap hos er, men ser att det fortfarande ligger kommande debiteringar i min bank. När tas dessa bort?


- Efter att ditt medlemskap avslutats kommer den sista debiteringen att vara närmast valt debiteringsdatum efter avslut. Detta förutsatt att medlemskapets bindningstid har löpt ut. Eventuella planerade betalningsuppdrag som finns synliga hos din bank, har däremot inget med detta att göra då det rör Bankgirots interna rutiner. Dessa makuleras någon gång innan debiteringstillfälle nr 2, efter avslut av medlemskap.

Jag får friskvårdsbidrag från min arbetsgivare och skulle behöva ha ett kvitto på mitt köp av medlemskap hos er, hur går jag till väga?


- Om du har ett medlemskap som betalas via autogiro, hittar du en kopia på ditt autogiromedgivande i din personliga monter hos oss (Före GDPR), har du löst ditt medlemskap efter GDPR börjat gälla, har du fått en Dropbox Transfer skickad till din mail. Där loggar du in med hjälp av ditt personnummer på formen ÅÅÅÅMMDDXXXX. Detta är ditt personliga Prime-konto, och är platsen där du hittar kopia på ditt autogiromedgivande, välkomstbrev med villkor, skötselregler samt diverse tips och tricks m.m. Du kan behöva komplettera kvittot från oss (autogiromedgivandet) med kvittenser på debiteringarna via din bank. Logga i.s.f. in i din internetbank via webbläsare, sök debiteringar med sökordet "Prime Fitness", då får du fram samtliga debiteringar som rör ditt medlemskap hos oss. Klicka på dessa debiteringar, klicka sedan på "Skriv ut" och välj utskriftsmetod, papper alt. PDF etc. Om du använder en app via mobil eller surfplatta, kan funktionerna vara kraftigt begränsade, och du får då lov att ta en skärmbild över transaktionensom visas på skärmen. Bifoga dessa kopior till din arbetsgivare tillsammans med kopian på ditt autogiromedgivande.


Om du betalade hela summan direkt på plats hos oss eller via vår hemsida, hittar du kvittot på ditt köp av medlemskap i din personliga monter (Före GDPR), och du måste i.s.f. meddela oss att du vill ha en Dropbox Transfer med dina dokument, skickad till dig. Detta då monterfunktionen via Dropbox Showcase stängdes ner 2021-01-31. Vid köp via internet genom vår WEBSTORE, via betalkort samt Swish eller betallänk till din mobil, får du dessutom kvitto direkt i din mejl, det sistnämnda går även att få via SMS. En inbjudan till din Dropbox Transfer skickades till din mejl i samband med uppstart av ditt medlemskap, sök på "Prime" eller "David Nilsson" för att hitta denna.

Jag vill frysa mitt medlemskap, vad finns det för möjligheter till det och hur går det till?


- Oavsett om du har ett medlemskap som betalas via autogiro eller via förskottsbetalning, har du under vissa förutsättningar möjlighet att frysa ditt medlemskap hos oss, utan att riskera både nytt högre pris och ny bindningstid. Du finner mer detaljerad information om dessa kriterier i våra villkor, som även finns i ditt välkomstbrev vilket bifogades via mail genom en Dropbox Transfer till ditt personliga Prime-konto hos oss i samband med att du blev en av oss Prime.

Har legat nere med gymbesök då jag har respekt för coronaviruset. Är väldigt sparsam med allt vad har med att träffa andra. Jag saknar liksom träningen. Har ni några restriktioner på gymmet i samband med pandemin?


- Vi har inga ytterligare restriktioner annat än att vi följer de krav och rekommendationer som ges via krisinformation.se. I och med att vi inte bedriver gruppträningspass, och är en nischad verksamhet mot personlig träning, egenträning via en fitness studio kan vi hålla antalet samtidiga besökare till ett minimum även under normala förhållanden. Under kristider så som corona-pandemin, kan visserligen människor ändra sina vanor och därmed träningstider, men du får ett visst underlag på fördelningen av besök under veckans dagar och respektive dags timmar här.

Jag har blivit sjuk och skulle behöva avsluta mitt medlemskap, hur går jag till väga?


- För att kunna avsluta medlemskapet i förtid krävs att detta kan styrkas via ett läkarintyg för sjukdom/skada och att gymträning aldrig mer bedöms kunna bedrivas. Vanligtvis gäller läkarintyg för frysning om tiden för träningsförbudet är tidsbegränsat. Läkarintyget är ett intyg från legitimerad läkare, och ska innehålla information om att träning på gym ej får bedrivas under denna tid, samt innehålla ett utfärdandedatum och ett slutdatum samt vara signerat av vederbörande. Mer om detaljer och rutiner för frysning och förtida avslut hittar du i våra villkor.

Jag är klar med mitt PT-program, vilket skulle ha kostat mig X kr mellan ÅÅ-MM-DD till ÅÅ-MM-DD (X månader), men jag har betalat Y kr. Vad har blivit fel?


- Samtliga PT-Program fortlöper, med samma pris och villkor, en månad i taget efter bindningstiden, så till vida det inte avslutas. Det är 1 månads uppsägningstid på de löpande PT-programmen via autogiro, förutsatt att det inte längre är någon bindningstid kvar på programmet. Den närmaste debiteringen inom 1 månad är då den sista debiteringen för ditt PT-program. Brytpunkten är kl 00:00 datumet för avtalat debiteringsdatum. Du kommer då åt ditt program till och med dagen innan avtalat debiteringsdatum efter det, då du betalar i förskott, bortsett från den allra första debiteringen på ditt PT-program. Detaljer angående ditt avtal och våra villkor hittar du på ditt personliga Prime-konto hos oss, som vi mailat till dig via en Dropbox Transfer vid uppstart av medlemskapet (Före 2021-01-31 genomfördes detta via en Dropbox Monter). För att avsluta ditt PT-Program, ska du fylla i och skicka in formuläret här. Du loggar in på ditt personliga Prime-konto med ditt personnummer med 12 siffror som lösenord på formen ÅÅÅÅMMDDXXXX. Då PT-programmen är fristående, ska dessa avslutas separatfrån medlemskapet. Se till att samtliga nödvändiga uppgifter anges.

Jag har återvänt till Edsbyn efter många år på annan ort. Min bästa vän är medlem hos er och betalar xxx kr i månaden eftersom han varit medlem hos er sedan starten. Jag skulle helst av allt träna med honom, men det känns fel att betala mycket mer än honom. Jag undrar om det finns någon möjlighet att lösa ett liknande medlemskap?


- Priset vid starten av anläggningen 2010 baserades på då rådande marknadssituation. Att man som medlem hos oss kan bibehålla samma pris, även långt efter bindningstiden, avses som goodwill till dig som medlem. Ett sätt att visa vår uppskattning för dig som trogen medlem. Nuvarande medlemskapspriser beror av nuvarande marknadssituation, där några av faktorerna är nuvarande driftskostnader, konkurrenssituation, omvärldssituation samt inflation etc. Medlemskapen förändras med hänsyn till förändrad lagstiftning, och medlemskapsutbudet har ökat i takt med att vi löpande utvecklat nya tjänster, mer anpassade för att lösa dagens kunders problem samt tillgodose dess ökade förväntningar. Detta medför att kraven på vår kompetens höjs löpande, varvid även ökade fortbildningskostnader tillkommer. Det finns idag ingen möjlighet att lösa samma medlemskap som fanns tillgängliga 2010, då dessa medlemskap inte finns kvar i samma form och på grund av ovan förda resonemang. Vi erbjuder däremot även medlemskap till reducerat pris, men då till en lägre tillgänglighets- resp. service-nivå och mot särskilt intyg. Dessa medlemskap är våra olika studentmedlemskap för personer med giltigt Mecenatkort och ett pensionärsmedlemskap för personer med 65 år fyllda alt. giltigt pensionsintyg från Pensionsmyndigheten.

Läs noga igenom tidigare ställda frågor inom det område du söker svar inom via de gröna snabbknapparna.


Observera att frågorna besvaras här på kundservice, samt att vi inte besvarar redan besvarade frågor.

Dina eventuella personuppgifter anonymiseras.


Saknas svaret på din fråga på vår sida för kundservice?

- Ställ din fråga via formuläret på respektive sida, så svarar vi på den inom kort!


Fyll i stjärnmarkerat fält och klicka på "Skicka" för att skicka in din fråga.

 
 
Jag intygar att jag läst instruktionerna för kundservice samt tidigare frågor och svar
 
Jag är medveten om att redan besvarade frågor ej besvaras ytterligare