MUSIKPROFIL
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Här kan du som medlem se till att rätt atmosfär skapas i gymmet med hjälp av ditt musikval!

 

Som medlem hos Prime har du möjlighet att påverka vilken musikgenre som ska gälla vid olika tider.


Musikvalen medlas mellan de medlemmar som anger musikprofil.


För att hänsyn ska tas till angiven musikprofil, krävs att medlemmen finns registrerad i passersystemet minst 8 träningsdagar fördelat på 2 sammanhängande kalendermånader med minst 4 registrerade träningsdagar vardera månad.


Detta gäller samtliga medlemskap utom Prime Brons.


Beskrivning av inställningsval


Träningsdagar

Ange de veckodagar du avser träna


Träningstider

Ange de träningstider du avser träna


Val av genre 1

Ange ditt förstahandsval av genre


Procent av genre 1

Ange hur mycket av ditt förstahandsval av genre som ska spelas


Genre 1 - Från årtal

Ange från vilket årtal ditt förstahandsval av genre får vara


Genre 1 - Till årtal

Ange till vilket årtal ditt förstahandsval av genre får vara


Val av genre 2

Ange ditt andrahandsval av genre


Procent av genre 2

Ange hur mycket av ditt andrahandsval av genre som ska spelas


Genre 2 - Från årtal

Ange från vilket årtal ditt andrahandsval av genre får vara


Genre 2 - Till årtal

Ange till vilket årtal ditt andrahandsval av genre får vara


Tempo min (BPM)

Ange det lägsta genomsnittliga tempot i vald musik för träningsdag och träningstid


Tempo max (BPM)

Ange det högsta genomsnittliga tempot i vald musik för träningsdag och träningstid


Svenskt

Ange hur stor andel svensk musik du önskar


Toplist musik

Ange hur stor andel toplist musik du önskar


Sång kvinnligt

Ange om du tillåter kvinnlig sång eller inte


Sång manligt

Ange om du tillåter manlig sång eller inte


Sång många

Ange om du tillåter sång av många eller inte


Instrumental

Ange om du önskar instrumental musik eller inte