MUSIKPROFIL

Här kan du som medlem se till att rätt atmosfär skapas i gymmet med hjälp av ditt musikval!

Som medlem hos Prime har du möjlighet att påverka vilken musikgenre som ska gälla vid olika tider.

 

Musikvalen medlas mellan de medlemmar som anger musikprofil.

 

För att hänsyn ska tas till angiven musikprofil, krävs att medlemmen finns registrerad i passersystemet minst 8 träningsdagar under 2 sammanhängande kalendermånader.

 

Detta gäller samtliga medlemskap utom Prime Brons.

 

Beskrivning av inställningsval

 

Träningsdagar

Ange de veckodagar du avser träna

 

Träningstider

Ange de träningstider du avser träna

 

Val av genre 1

Ange ditt förstahandsval av genre

 

Procent av genre 1

Ange hur mycket av ditt förstahandsval av genre som ska spelas

 

Genre 1 - Från årtal

Ange från vilket årtal ditt förstahandsval av genre får vara

 

Genre 1 - Till årtal

Ange till vilket årtal ditt förstahandsval av genre får vara

 

Val av genre 2

Ange ditt andrahandsval av genre

 

Procent av genre 2

Ange hur mycket av ditt andrahandsval av genre som ska spelas

 

Genre 2 - Från årtal

Ange från vilket årtal ditt andrahandsval av genre får vara

 

Genre 2 - Till årtal

Ange till vilket årtal ditt andrahandsval av genre får vara

 

Tempo min (BPM)

Ange det lägsta genomsnittliga tempot i vald musik för träningsdag och träningstid

 

Tempo max (BPM)

Ange det högsta genomsnittliga tempot i vald musik för träningsdag och träningstid

 

Svenskt

Ange hur stor andel svensk musik du önskar

 

Toplist musik

Ange hur stor andel toplist musik du önskar

 

Sång kvinnligt

Ange om du tillåter kvinnlig sång eller inte

 

Sång manligt

Ange om du tillåter manlig sång eller inte

 

Sång många

Ange om du tillåter sång av många eller inte

 

Instrumental

Ange om du önskar instrumental musik eller inte