INTERVJUSTUDIER - DISTANS
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

På uppdrag av Högskolan i Gävle och Akademin för hälsa och arbetsliv, underavdelning Folkhälso- och Idrottsvetenskap, via det Idrottsvetenskapliga programmet 180 hp - Inriktning mot en hälsosam livsstil, genomförs löpande studier. Denna studie är en kvalitativ studie, en intervjustudie, vars syfte är att bilda kunskap om hur olika individer inhämtar sina kunskaper inom kost, och hur detta påverkar deras matvanor.

Beställningsformulär för samarbetspartner

- Fyll i formuläret samt klicka på "Skicka". Vi återkopplar analys och sammanställning därefter till berörd samverkansperson i er organisation, som därefter återkopplar till dig.