INTERVJUSTUDIER
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

På uppdrag av Högskolan i Gävle och Akademin för hälsa och arbetsliv, underavdelning Folkhälso- och Idrottsvetenskap, via det Idrottsvetenskapliga programmet 180 hp - Inriktning mot en hälsosam livsstil, genomförs intervjustudier med kvalitativ datainsamling. Syftet med dessa studier är att bidra till en kompetensökning hos vår personal, samt att generera ett mervärde till våra medlemmar och samarbetsparners, via tillämpning av kunskaper från dessa intervjustudier.


Fyll i medgivandeformuläret samt klicka på "Skicka". Vi återkopplar därefter med bekräftelse till dig.