ANGE PRELIMINÄR PIN-KOD

ÖKAD SÄKERHETSNIVÅ FÖR DITT MEDLEMSKAP

- För att garantera att alla i gymmet är godkända medlemmar!

 

Fas-1

Från och med 2016-02-01 kommer säkerhetsnivån för ditt medlemskap att öka en nivå.

I och med detta kommer dina passeringar i portarna med din tagg att behöva kompletteras med en personlig, 4-siffrig PIN-kod under de bemannade tiderna.

 

Koden du anger här bär ses som temporär, och ska se till att du direkt kan komma in smidigt i gymmet även efter förbättringen av säkerhetsnivån.

 

PIN-koden kan du sedan själv ändra på plats vid terminalerna:

 

För att själv byta PIN på tagg:

1) Tryck på #

2) Sätt upp tagg mot terminalerna

3) Slå aktuell 4-siffrig kod (Om du inte angett någon PIN är den som standard 0000)

4) Slå önskad 4-siffrig kod 2ggr

5) Tryck på #

 

Tänk på att PIN-koden inte får vara 0000 för en aktiverad tagg.

 

 

Fas-2

2016-03-01 kommer fas-2 av säkerhetsnivåförbättringen att gå igenom.

Med fas-2 kommer taggarna att behöva kompletteras med en personlig 4-siffrig kod samtliga timmar.