HEM

MADE IN EDSBYN

Instagram

Synkroniserad PRIME-LEVEL

 

Varje synkroniserad timme av din träning representerar en PRIME-LEVEL för dig med Prime Platina-medlemskap.

 

1 timme PT, 1st iQniter-PT & 1st iQniter-REVIEW: Prime-LEVEL 10 (Under en kalendermånad)

1 st Personligt kostschema: Prime-LEVEL 40 (Fördelat på två sammanhängande kalendermånader)

Prime Satisfaction Guarantee

 

-Få ett Prime Platina 12 månader kostnaadsfritt efter garantitiden

 

Garantin gäller inom de fysiologiska gränserna, med en dopingfri maximal mängd indexerad fettfri massa (FFMI).

 

Maximal FFMI för män är 25, och 22 för kvinnor, vid den essentiella mängden kroppsfett, 4% för män och 12% för kvinnor.

 

Garantin gäller vid samtidigt lösande av Prime Platina 12 månader & P.R.I.S. 12 månader + iQniter-REVIEW under förutsättning att minst 10 timmar registrerats via iQniter varje månad.

 

För att erhålla garantin ska formuläret nedan ifyllas vid köp av ovanstående i samband med köpet, instruktioner via P.R.I.S. följas, mätning av kroppskomposition med kaliper hos Prime en gång under första medlemskapsmånaden och därefter med 3 månaders intervall kostnadsfritt, samt regelbunden kostregistrering under vissa perioder, genomföras.

 

Samtliga debiteringar ska genomföras på avtalat datum.