FORSKNING & UTVECKLING
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Vår forsknings & utveckling sker inom idrottsvetenskap, elektroteknik, datavetenskap och ekonomi.


Forskningens syfte är att skapa ökat samhällsvärde genom att utvekla innovativa produkter utifrån spjutspetstekniker som tillsammans utgör basen inom egenutvecklade mikro-tjänster.


Genom att tillämpa ett tvärvetenskapligt förhållningssätt kan vi utveckla samtliga delar in-house och dra nytta av de synergistiska effekter som ett tvärvetenskapligt förhållningssätt erbjuder.


För att underlätta förståelsen om vårt forsknings- och utvecklingsarbete presenterar vi den publica delen av våra resultat här.

unsplash