FÖRETAG
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Prime Business

- Låt oss ge er optimala förutsättningar till en mätbart lönsam friskvård


Att personalen hos ert företag blir mer lönsamma i sina arbetsuppgifter med lägre sjukfrånvaro behöver knappast betonas, då sjuklönen för de första 14 dagarna ska betalas av bolaget, minus karensavdrag.


Vad som inte alltid är lika självklart är produktionsbortfallet för den personal som faktiskt är på plats.


Du är sannolikt i allra högsta grad medveten om att all personal inte presterar nära sin fulla kapacitet, och att somliga kanske aldrig gjort det.


Detta kapacitetsbortfall är vanligen inte begränsat till några enstaka dagar årligen, utan kommer i värsta fall att vara där i viss utsträckning under all registrerad arbetstid.


Detta kan arta sig i allt ifrån att det dras över tiden på raster, toalettbesök varar längre och blir mer frekventa än vanligt, att privata samtalsämnen och liknande tar upp störa delar av arbetstiden, till att tempot medvetet dras ner eller genom undlåtande av korrigering utav kvalitetsproblem i de produkter och tjänster som behandlas, som en slags protest mot företaget etc., men detta kan givetvis även ske mer omedvetet.


För att komma till rätta med det förstnämnda, alltså det direkta produktionsbortfallet via sjukfrånvaro, är fysiologisk stress i form av fysisk träning synnerligen effektivt, om den bedrivs korrekt och genererar en lösning på den underliggande orsaken till sjukfrånvaron.


Det sistnämnda problemet, alltså att anställd personal medvetet eller omedvetet undlåter att prestera nära sitt yttersta, motverkas via deras egna motivation.

Denna motivation kan vara antingen inre eller yttre, där inre motivation är självupplevd lust att fortsätta önskvärt beteende, och yttre motivation är någon form av tvång för att upprätta detta.


Samtliga av dessa eftersträvansvärda egenskaper kan effektivt genereras via fysisk träning, om den utförs korrekt, på kort sikt genom optimal typ, intensitet och mängd av stress, och på lång sikt genom taktiska upplägg. För att lyckas med detta optimalt använder vi på Prime bland annat en robot, med tillhörande Dual-HR-bälten, vilka registrerar både andningsfrekvens och puls.


Detta ligger sedan till grund för de beräkningar som roboten gör, samt för den information personalen senan får via personliga träningsrapporter efter varje enskilt pass samt teori över både kost och träning.

På så vis kan ni dessutom, utöver själva träningen, erbjuda personalen personlig träning, med syftet att de själva ska kunna få en inspirerande och motiverande träningsupplevelse för att upprätthålla detta gynnsamma träningsbeteende, samtidigt som ni som styr företaget kan höja parametrar som styr produktiviteten, via optimering av personalens hårdvara.


Friskvårdsprogrammet ger bland annat personalem möjligheten att arbeta i grupp/grupper avdelning mot avdelning, utifrån företagets lönsamhetsperspektiv, för att dra nytta av lagarbete och tillhörighetskänsla samt för att tillfredsställa det psykologiska grundbehovet kompetens etc., samtidigt som andra kan träna för sitt eget välbefinnande, för att uppfylla de kriterier i träningen som genererar en önskvärd fysiologisk respons, vilken både ska tillfredsställa den anställde på det psykologiska planet, vilket beror direkt av det fysiologiska planet, men även den totala produktivitetsökningen till företagets räkning.


En annan fördel är att parametrarna kan väljas till att vara relativa till individens fysiska status, vilket leder till att en person utan tidigare träningsvana kan tävla på lika villkor som en elittränad individ.


Prime Business är ett friskvårdsprogram framtaget för företag som förstått möjligheten till potentialförbättring av personalen, och ser denna som en kreativ och självgående investering med stor möjlighet till R.O.I. (Return of Investment) och därmed hög förmåga till ökad kapacitet och lönsamhet samt en erfarenhetsbank med oslagbar förmåga att lösa både teoretiska, praktiska och verkliga problem i just ert företag.


          - Välkommen att ansöka om offert för att komma igång med ett lönsamt friskvårdsarbete!