P.R.I.S. - LITE
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT
P.R.I.S.

-Lite


Tilläggsprogram för ordinarie Prime-medlemskap.


P.R.I.S. - Lite är framtaget för att skapa lust att träna kontinuerligt, så att du får valuta för ditt Prime-medlemskap, då ett gymmedlemskap måste användas kontinuerligt för att göra nytta för dig.


Statistiken i Sverige visar på ett tydligt samband mellan motivation att träna och besöksfrekvens, intensitet och duration på träningen.

Genom att studera dessa parametrar kan man se hur individers träningsmotivation förändras över tid.


För de som anser sig kunna det de behöver för att få det de vill ha, visar statistiken tyvärr på dystra fakta.

Inom bara 6 månader har besöksfrekvensen för 50% av medlemmarna, som kör på själva med sin träning, blivit så sporadisk att man klassar dessa som att de slutat att träna.

Inom 18 månader är siffran uppe i hela 85%.


Med P.R.I.S. - Lite skyddas du effektivt från denna onödiga situation, då du ges de verktyg du behöver för att skapa kontinuerlig motivation.

Motivation skapas av upplevd vinst i förhållande till upplevd uppoffring.


För att få ut det som avses med tjänsten förutsätts att man har ett Prime-registrerat iQniter-bälte.

Tjänsten är däremot en bantad variant av sin storebror och innehåller 40st teorilektioner.

Den har inte samma sofistikerade återkoppling från träningen till dig som klient, och har inte lika omfattande teorilektioner sett till vare sig beskrivning av ett problem, förklaringar och tillämpningar för att lösa detta, men ger dig en del av de fördelar P.R.I.S. ger dig.
P.R.I.S.

- Lite

KOSTRÅD

PROGRAM

WRITEUPAktivera P.R.I.S. - Lite här:

 
 
 
 
 
 
 
Aktivera P.R.I.S. - Lite inkl. iQniter-bälte
Aktivera P.R.I.S. - Lite exkl. iQniter-bälte
 
Bli starkare
Bli mer uthållig
Bygga upp muskelmassa
Minska fettmassan